mandag 21. juni 2021

Søndagstur til Litjbudammen

Lenge siden vi har gått turen langs Litjbumyran Naturreservat og inn til Litjbudammen. Det er en fin tur fra parkeringen før Storbuan økosamfunn, og ca. 3 km inn til Litjbudammen, hvor vi snudde. Pappa kunne dele mange minner og episoder underveis, fra han arbeidet her inne som skogsarbeider for Thams på Storbuan og senere som ansatt i Statskog. Det var minner om hardt arbeid før motorsagas tid, med øks og svans og snøskuffe på vinters tid, og skogplanting og annet arbeid på sommers tid. En vinterperiode bodde han i smia på Storbuan og året etter i stua på Litjbuan som Statskog eide. Det blir aldri nok av disse fortellingene, minnene og opplevelsene, og det gjør turen så mye mer innholdsrik. 

Tveskjeggveronika 

Markagården Litjbuan, som lå her tidligere, ble i sin helhet med flere hus, flyttet til Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum på 1930-tallet.

Litjbumyran Naturreservat er et våtmarksområde med rikt plante-, fugle- og dyreliv som er naturlig knyttet til området. Vi så ingen fugler i dag annet enn småfugl i skogen, men jeg husker fra tidligere turer at vi så brushaner og mange ulike ender. Brushane har jeg ikke sett på mange år og jeg er usikker på om de fortsatt er der.
Litjbudammen ble bygd i 1850-åra og det er vedlikeholdt gangbru over demningen/fossen. Utrivelig å tenke på at minst to menn har mistet livet i vannmassene som buldrer ned over demningen, og det gjør meg litt ekstra oppmerksom når jeg går over. 


Selvfølgelig strikkes det også på tur, og her er et "blinkskudd" pappa tok av meg :)