søndag 21. september 2014

Sabotørmasjen 2014

Bauta reist ved Torfinn Bjørnaas plass, til minne om Kompani Linge og lokale motstandsfolk, som gjennomførte mange sabotasjeaksjoner mot kistransporten på Thamshavnbanen under 2. verdenskrig.

Nesten 25% av all svovelkis brukt i sprengstoffindustrien i Nasi-Tyskland, kom fra gruva her på Løkken Verk. Dette ønsket norske og allierte myndigheter i England å få satt en stopper for, og bombing av områder på Løkken og Orkanger havn ble planlagt. Dette hadde førsteprioritet hos de allierte myndighetene, til sammenligning kom Vemork og tungtvannet som fjerdeprioritet. For å spare sivile liv, skulle sabotasjeaksjoner rettet mot Thamshavnbanen og Orkanger havn forsøkes først. I dag kan vi være glad disse aksjonene ble så vellykka, selv om liv gikk tapt.
Disse herrene var viktige, veldig viktige, i motstandsarbeidet under andre verdenskrig. De er alle dekorert med de øverste krigsdekorasjonene fra både Norge og England. Sabotørene i Kompani Linge og lokale hjelpesmenn utførte krevende aksjoner i dalføret - dette gjorde at de allierte ikke bombet gruve og Thamshavnbanen på Løkken Verk og havna på Orkanger. Denne bombinga hadde rammet hundrevis av uskyldige. I dag har vi gått i deres fotspor - Sabotørmarsjen.

På Industrimuseet ble Gammaglimts film "Kampen om Thamshavnbanen - landssvik og sabotasje" vist, før vi gikk en runde i det etter hvert så forfallne industriområdet - Gammelgruva og Vaskeriet.

Ikke enkelt å ta oversiktsbilder over Løkken lengre. Gjengrodd av skog.


Bygningene er et monument over vår lokalhistorie - gruva og gruveindustrien. Dessverre forfaller de raskt, og bygningene blir farlige å ferdes rundt. Det skjer at barn finner det spennende å leke her - ulykker med nært tragisk utfall har skjedd. 12-åring gikk gjennom råttent silotak og falt 12-15 meter ned. Link til artikkel i adressa.

Viadukten - jernanebru i industriområdet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg blir veldig glad for kommentarer eller en liten hilsen!